C R Ribbens - Keynote speaker

Zowel het Anne Frank Fonds in Bazel als de Anne Frank Stichting in Amsterdam hebben in recente jaren stripboeken uitgebracht die lezers een beeld geven van het leven van Anne Frank en haar noodlottige ervaringen tijdens de Holocaust. Deze actuele publicaties, verzorgd door gerenommeerde creatieve talenten uit Israël en de Verenigde Staten, trachten specifieke doelgroepen op eigentijdse wijze vertrouwd te maken met de persoonlijke geschiedenis van Anne Frank zoals oorspronkelijk opgetekend in haar dagboek. Maar anders dan veelal wordt aangenomen waren deze varianten van het hedendaagse graphic novel-genre allesbehalve een nieuw fenomeen. Stripverhalen over Anne Frank, die vooral jongeren een indruk kunnen bieden van het leven tijdens de nationaalsocialistische Jodenvervolging, bestaan al vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw. Uiteenlopende stripversies van haar levensverhaal kennen tot ver buiten de westerse wereld tal van verschijningsvormen en lijken in al hun variatie kenmerkend voor de wijze waarop de historische cultuur in diverse samenlevingen een rol inruimt voor (de verbeelding van) deze genocidale Europese geschiedenis. De vraag daarbij is wel hoe passend of geschikt deze visuele vertolkingen geacht (kunnen) worden voor het overbrengen van zowel het individuele biografische narratief van Anne Frank als het grotere verhaal van de transnationale Holocaust. Aan de hand van diverse voorbeelden wordt
deze thematiek toegelicht en nader gecontextualiseerd.
09 May 2019

Event (Conference)

Title12de Contactdag Joodse Studies van de Lage Landen
Period09/05/201909/05/2019
Web address (URL)
LocationUniversiteit Antwerpen
CityAntwerp
CountryBelgium
Degree of recognitionInternational event

ID: 10165615