Antwoord door Ministerie van OCW op de schriftelijke vragen van de leden Van den Hul en Gijs van Dijk (beiden PvdA) over thuiszittende oudere leerkrachten.

Activity: Expert adviceSocietal

Description

In de brief d.d. 24 januari 2018 van het Ministerie van OCW, de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, Arie Slob, aan de voorzitter van de Tweede Kamer met als onderwerp 'Antwoord op de schriftelijke vragen van de leden Van den Hul en Gijs van Dijk (beiden PvdA)' wordt op blz. 3 verwezen naar het onderzoek door Van Dalen en Henkens 'In crisistijden wankelt het belang van oudere werknemers', gepubliceerd op 5 september 2013 via www.mejudice.nl.

In genoemde brief stellen de twee leden vragen aan de minister over honderden oudere leerkrachten, die graag nog voor de klas hadden willen staan, maar die werkloos thuiszitten met een uitkering (ingezonden 22 december 2017).
De vragen worden gesteld naar aanleiding van artikel in De Telegraaf d.d. 21 december 2017.

Citaat uit de brief:
"....Ten tijde van de crisis rond 2012 was een algemene tendens zichtbaar dat oudere werknemers in reorganisaties eerder ontslagen werden. Daar is op Europees niveau ook onderzoek naar gedaan.1....."
"1 http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/in-crisistijden-wankelt-het-belang-van-oudere-werknemers"
Period24 Jan 2018
Work forDutch Ministry of Education, Culture and Science