'Betizing’ yn de sprek- en skriuwtaal: hoe ‘ferwarrend’ is it Frysk fan no?

Activity: Talk or presentationSocietal

Period22 Oct 2021
Event titleStúdzjemiddei FBO oer lienwurden en de Nije Bibeloersetting
Event typeSeminar
LocationLjouwert, Netherlands
Degree of RecognitionRegional