Brabant à la carte. Constructies en representaties van territorium tussen de dertiende en de vijftiende eeuw

Activity: Teaching/Examination/SupervisionPhD candidate reviewing/examination

Description

Dit proefschrift betoogt dat inwoners van het laatmiddeleeuwse hertogdom Brabant de ruimte waarin zij leefden op uiteenlopende manieren vorm en betekenis gaven. Niet alleen hertogen of statelijke actoren, maar ook non-elites zoals handelaren, vissers en stedelingen waren drijvende krachten achter de constructie van Brabant als een politieke ruimte. Zij maakten gebruik van officiële en onofficiële strategieën om hun ideeën over het hertogdom werkelijkheid te laten worden. Deze varieerden van het voeren van rechtszaken over grenzen en jurisdicties, tot intimidatie, militaire pressie en het simpelweg handhaven van de eigen veronderstelde rechten. Inwoners van het hertogdom baseerden hun ideeën over ruimte op uiteenlopende gegevens, van geschreven charters tot herinneringen aan dagelijkse praktijken en geschiedschrijving in kronieken. Hierdoor hadden verschillende groepen verschillende percepties van de ruimte. Zij onderhandelden voortdurend met elkaar over de constructie van ruimte, en gaven op die manier hun machtsrelaties opnieuw vorm. Dit onderzoek analyseert deze processen vanuit vier invalshoeken: de constructie van rivieren als betekenisvolle ruimtes, de onderhandeling over grenzen, de samenstelling van juridisch-politieke ruimtes, en de vormgeving van Brabant als een administratieve ruimte. Door territorium te onderzoeken als de relatie tussen mensen, macht en plaats, wordt duidelijk dat het concept veel aan conceptuele scherpte kan winnen door het te bestuderen buiten de beperkende kaders van de natiestaat. Hiermee beoogt dit onderzoek een brug te slaan naar studies van territorium in hedendaagse, geglobaliseerde contexten.
Period30 Nov 2022
Examinee
Examination held at
  • Universiteit van Amsterdam, Geschiedenis
Degree of RecognitionInternational