De eerste geschiedschrijver van Leeuwarden. Simon Abbes Gabbema (1628 – 1688): Landshistorieschrijver, handschriftverzamelaar

Nijdam, J. A. (Speaker)

Activity: Talk or presentationSocietal

Period14 Oct 2018
Degree of RecognitionRegional