De hûn dy yn ’e tún stiet. T-deletion in some West-Frisian relative pronouns

Dijkstra, J. E. (Speaker), Heeringa, W. J. (Speaker), Van de Velde, H. (Speaker)

Activity: Talk or presentationAcademic

Period27 Oct 2017
Degree of RecognitionInternational