G.E. Bijwaard - Advisor

Voor het verkenningsrapport 'De nieuwe verscheidenheid. Toenemende diversiteit naar herkomst in Nederland' van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) is onderzoeker Bijwaard geïnterviewd.

Zie 'Lijst van gesproken personen': https://www.wrr.nl/onderwerpen/migratiediversiteit/documenten/verkenningen/2018/05/29/de-nieuwe-verscheidenheid

Het verkenningsrapport is geschreven in het kader van het WRR-project over migratiediversiteit (www.wrr.nl/onderwerpen/migratiediversiteit).
2018

ID: 7128284