J.A.A. de Beer - Advisor

Voor het verkenningsrapport 'De nieuwe verscheidenheid. Toenemende diversiteit naar herkomst in Nederland' van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) is onderzoeker De Beer geïnterviewd.

Zie 'Lijst van gesproken personen': https://www.wrr.nl/onderwerpen/migratiediversiteit/documenten/verkenningen/2018/05/29/de-nieuwe-verscheidenheid

Het verkenningsrapport is geschreven in het kader van het WRR-project over migratiediversiteit (www.wrr.nl/onderwerpen/migratiediversiteit).
2018

ID: 7128295