J.A.A. de Beer - Speaker

Presentatie 'Demografie als kans voor het realiseren van maatschappelijke missies' door Joop de Beer tijdens het werkbezoek van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZ) aan NIDI-KNAW. Aanwezig namens EZ: Karlo van Dam (MT-lid directie Innovatie en Kennis), Anja Hezemans (Afdelingshoofd Kennisinfrastructuur), Asnha Raghoebarsing (Beleidsmedewerker).
14 Feb 2019

ID: 9585389