Dr. Lou Spronck-lezing

Activity: Participating in or organising an eventWorkshop, seminarSocietal

Description

De derde Dr. Lou Spronck-lezing: Dr. Michiel de Vaan, Universitair docent Historische Taalkunde, Universiteiten van Bazel en Genève spreekt over De geboorte en de dood van het Maastrichts Een historisch-taalkundige blik

Toelichting:
In de actualiteit lezen we met regelmaat over ‘uitstervende’ dialecten in Belgisch-Limburg en het Rijnland. Ondergaat het Maastrichts hetzelfde lot?

Als historisch taalkundige zal Michiel de Vaan zich in deze lezing concentreren op de hoofdlijnen van de ontwikkeling van het Maastrichts tussen 1200 en 2000, en de verhouding van het Maastrichts tot het overige Limburgs. Hoe moeten we ons voorstellen dat zoiets als het Maastrichts ooit ontstaan is? En hoe gaat, op een ander moment, de verdwijning van een stadsdialect dan in zijn werk?

Voor antwoorden op die vragen kunnen we terecht bij studies naar dialectverandering elders in West-Europa. De competitie tussen stadsdialect, regiolect en standaardtaal, in mondelinge en soms ook in schriftelijke vorm, is niet uniek voor Maastricht. Een dergelijke situatie kan in taalkundig opzicht erg dynamisch zijn maar op de sprekers toch een stabiele indruk maken. Een voorspelling over ‘of’ en ‘wanneer’ het Maastrichts uitsterft, is dan ook een hachelijke zaak.

Over de Dr. Lou Spronck-lezing

De leerstoel Taalcultuur in Limburg (Universiteit Maastricht (UM)) heeft in 2016 de Dr. Lou Spronck-lezing ingesteld. Lou Spronck heeft tijdens zijn werkzame leven aan het Jeanne d’Arc College in Maastricht als leraar, conrector en rector, maar vooral in de tijd erna, gepubliceerd over de Limburgse geschiedenis, literatuur, dialect en volkskunde.

Met de instelling van de tweejaarlijkse Dr. Lou Spronck-lezing wil de leerstoel waardering voor de kwaliteit van zijn onderzoek tot uitdrukking brengen. Tevens beoogt deze lezing het belang van wetenschappelijk onderzoek naar taal en cultuur in Limburg zichtbaar te maken voor de academische wereld en vooral voor het grote publiek. De eerste LS-lezing in 2016 werd gehouden door Petra Stienen, de tweede in 2018 door Martin Paul de toenmalige voorzitter van het College van Bestuur van de UM.
Period26 Nov 2021
Degree of RecognitionRegional