Expert advice for exploratory projects on Dutch military history and heritage of remembrance

Activity: Expert adviceSocietal

Description

The exchanges contributed to two publications by the Dutch Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed : 'Op Verkenning 2.0 - Twee eeuwen militair erfgoed in het vizier [Rapportage verkenning Militair Erfgoed]' (Amersfoort 2019) and 'Erfgoed van
betekenis. Verkennend onderzoek naar de relatie tussen onroerend erfgoed
en de herinnerings- en herdenkingscultuur in Nederland' [Rapportage Verkenning Herinneringserfgoed] (Amersfoort 2019)
PeriodMar 2018Nov 2019
Work forRijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Netherlands
Degree of RecognitionNational

Keywords

  • Heritage
  • Military history
  • historical culture
  • commemoration
  • remembrance