Expert Comment over toekomstige migratiestromen en de consequenties voor de Provincie Flevoland

  • B. Sleutjes (Advisor)

Activity: Expert adviceSocietal

Description

Bart Sleutjes (NIDI) heeft een lezing '........' gegeven en deelgenomen aan de discussie tijdens de workshop Flevo-perspectieven, sessie 'Nieuwe Flevolanders', 29 maart 2016. De Provincie Flevoland heeft ivm een nieuwe Omgevingsvisie Atelier Flevo-perspectieven geopend (zie de Omgevingsvisie/Visie op Flevoland). De opdracht voor het Atelier is om in gesprek met deskundigen en geïnteresseerden inzicht te krijgen in trends, feiten, maatschappelijke opgaven (in deze fase zitten we nu) en deze later te duiden op hun - mogelijke - betekenis voor de burgers en ondernemers in Flevoland (door gesprekken in de regio te voeren). De opdracht voor het Atelier is om in gesprek met deskundigen en geïnteresseerden inzicht te krijgen in trends, feiten, maatschappelijke opgaven (in deze fase zitten we nu) en deze later te duiden op hun - mogelijke - betekenis voor de burgers en ondernemers in Flevoland (door gesprekken in de regio te voeren). Het Atelier wil gericht kennis, deskundigheid en ervaring in huis halen en benadert daarvoor deskundigen. Binnen dat kader is het Atelier in gesprek gegaan met Bart Sleutjes (NIDI), over de ruimtelijke patronen van migratiebewegingen, zowel lokaal als regionaal. Het Atelier heeft hem gevraagd mee te denken over de consequenties hiervan voor de Provincie Flevoland en over hoe de provincie zich hierop kan voorbereiden. In zijn lezing maakte hij deze patronen ook inzichtelijk voor Flevoland en vergeleek deze met de rest van Nederland en wierp daarbij ook een blik in de toekomst.
Period29 Mar 2016