'Hat compter ien folck to tiercke' - it 17e-ieuske sprekwurd yn syn tiid besjoen

  • F.J. van der Kuip (Speaker)

Activity: Talk or presentationAcademic

Period27 Nov 1999