Het werkgeversperspectief op langer doorwerken

Activity: Teaching/Examination/SupervisionTeaching activityAcademic

Description

Presentatie 'Het werkgeversperspectief op langer doorwerken' als basis voor gastcollege ‘Methodologie & Dataverzameling’ bij Rijksuniversiteit Groningen, faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen.
Period14 Mar 2018
Examinee