Hoe inclusief is inclusieve geschiedenis?

Activity: Talk or presentationAcademic

Description

Paneldiscussie: Hoe exclusief is inclusieve geschiedenis?
Het thema ‘inclusieve geschiedenis’ is door veel deelnemers aan de Historicidagen in de eerste plaats historisch opgevat; zij richten zich op het analyseren van verschillende in- en uitsluitingsmechanismes in het verleden. Voor andere deelnemers heeft het thema ook relevantie voor het heden: welke groepen of onderwerpen zijn niet of eenzijdig vertegenwoordigd in het historisch onderzoek en onderwijs? Deze bijdragen richten zich ook op de domeinen van de identiteitspolitiek en minderhedenemancipatie. Op sociale media, maar ook in de wandelgangen van universiteiten zijn echter vraagtekens geplaatst bij het ‘’politiek-correcte’’ karakter van deze thematiek. Deze controverse roept de vraag op in hoeverre inclusiviteit, als een mogelijk perspectief op het verleden en de geschiedschrijving, tot betekenisvolle discussies leidt en verbindend werkt.? In dit debatpanel gaan de deelnemers daarom kritisch in op de mogelijke betekenissen van het begrip ‘inclusiviteit’ en de mogelijkheden en beperkingen van een ‘inclusieve geschiedenis’. Centrale vragen daarbij zijn: hoe vindt agenda-setting plaats in de historische wetenschappen en het onderwijs? Hoe moeten historici omgaan met politieke debatten? In essentie draait het om de bekende vraag hoe de kijk op het verleden zich verhoudt tot het heden? De leidende stelling luidt dan ook: inclusieve geschiedenis is politiek, zoals ieder historisch gezichtspunt.
Period24 Aug 2019

Keywords

  • Inclusive history