In grutskalich ûndersyk nei de klankûntwikkeling yn it Frysk en Nederlânsk by jonge Frysktalige bern

Activity: Talk or presentationAcademic

Period14 Sept 2022
Event titleResilience in Frisian Humanities: 2nd Conference on Frisian Humanities
Event typeConference
OrganisersFryske Akademy (FA), NHL Stenden Leeuwarden, University of Groningen, University of Groningen/Campus Fryslân
LocationLeeuwarden, NetherlandsShow on map
Degree of RecognitionInternational