KNAW Expertmeeting Toekomst van Migratie 2030

Activity: Expert adviceSocietal

Description

In opdracht van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) en ter voorbereiding van een advies voor over de toekomst van migratie in 2030 organiseerde de KNAW een Expertmeeting.
In het advies schetst de commissie verschillende scenario’s waarbij rekening wordt gehouden met allerlei factoren die van invloed kunnen zijn op migratiestromen. De commissie heeft de KNAW benaderd met de vraag of de KNAW(-instituten) de benodigde expertise kunnen bieden.
Period17 Mar 2017