H.P. van Dalen - Member

Lid van het bestuur van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde
Member of the board of the Netherlands Royal Economic Society. Sinds mei 2012.
2014

ID: 5159098