Willem Smink - Organiser

Het toekomstige EU-Gemeenschappelijk landbouwbeleid. Inleider: Frans Vroegop, programmaleider Toekomst Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
15 Nov 2019

ID: 12229955