K.H. van Dalen-Oskam - Examiner

Collaborative Authorship in Twelfth-Century Latin Literature: A Stylometric Approach to Gender, Synergy and Authority. Proefschrift voorgelegd tot het behalen van de interdisciplinaire graad van Doctor in de Geschiedenis en Letterkunde aan de Universiteit Gent en de graad van Doctor in de Taal- en Letterkunde aan de Universiteit Antwerpen, 2019
22 Oct 201916 Nov 2019
Location:
  • Universiteit Gent

ID: 12849975