Lid van de adviesommissie 'Langer doorwerken en gezondheid' van de Gezondheidsraad

Activity: Expert adviceSocietal

Description

Lid van de Commissie 'Langer doorwerken en gezondheid' van de Gezondheidsraad. De AOW-gerechtigde leeftijd gaat stapsgewijs naar 67 in 2021. Tegen die achtergrond ontving de Gezondheidsraad in oktober 2015 een adviesaanvraag van de minister van SZW over het vraagstuk ‘langer doorwerken en gezondheid’. Op dinsdag 13 september jl. heeft raadsvoorzitter prof. Pim van Gool de commissie Langer doorwerken geïnstalleerd, die onder voorzitterschap van prof. Allard van der Beek het gevraagde advies gaat opstellen.
PeriodSept 2016
Work forGezondheidsraad, Netherlands

Keywords

  • OVERHEID
  • adviescommissie