Migratiedruk vanuit zendende landen van buiten Europa door bevolkingsverandering en de arbeidsmarkt

  • W.G.F. Groenewold (Advisor)

Activity: Expert adviceSocietal

Description

Presentatie 'Migratiedruk vanuit zendende landen van buiten Europa door bevolkingsverandering en de arbeidsmarkt' door George Groenewold (auteur), tijdens de jaarlijkse 'State of the Art' conferentie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, met het thema 'The Trilemma of the 21st Century: Migration, Climate and Demography’.
De conferentie is georganiseerd door het Directoraat-Generaal Migratie, in samenwerking met Wageningen Universiteit (Van Hall Larenstein University of Applied Sciences), Instituut Clingendael en het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut.
Period19 Jan 2018