M. van Oostendorp - Speaker, 18 Dec 2000

De fonologie van Nederlandse suffixen weerspiegelt hun morfologie.

ID: 595981