Ofskiedssympoasium fan dr. Bernie van Ruijven, Ljouwert, Fryske Akademy

E.C.M. van Ruijven (Organiser), R. Salverda (Organiser)

Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

Description

Underwiisûndersyk yn Fryslân: wat weten we nu en wat willen we nog weten?
Period25 Nov 2008