Samenleven 2030, diversiteit als gevolg van migratie

Activity: Expert adviceSocietal

Description

'Expert advice' voor het rapport 'Samenleven 2030, een toekomstverkennig' opgesteld door Futureconsult voor directie Samenleving & Integratie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
PeriodApr 2019
Work forMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Netherlands