20911 - 20920 out of 23,124Page size: 10
 1. 2008
 2. Naamkunde en Geografie, Meertens Instituut, Amsterdam

  Boerrigter, R. (Organiser)
  25 Jan 2008

  Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

 3. Ontsluiting van toponiemen via databases

  Nijboer, H. (Speaker)
  25 Jan 2008

  Activity: Talk or presentationAcademic

 4. Westerwald Franconian: A different ternary scale for tone spreading

  Koehnlein, B. (Invited speaker)
  25 Jan 2008

  Activity: Talk or presentationAcademic

 5. Tylman Susato's "Vaderlandsche Musycke". National, popular and folk culture in music and dance.

  Grijp, L. (Keynote speaker)
  24 Jan 2008

  Activity: Talk or presentationAcademic

 6. Weet hoe je heet!

  Gerritzen, D. (Speaker)
  24 Jan 2008

  Activity: Talk or presentationSocietal

 7. (Foar)útsjen nei ...: de yntegrearre taaldatabank fan it Frysk

  Versloot, A. (Speaker)
  23 Jan 2008

  Activity: Talk or presentationSocietal

 8. Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen

  van der Meer, C. (Speaker)
  23 Jan 2008

  Activity: Talk or presentationSocietal

 9. Perfect Doubling

  Barbiers, S. (Keynote speaker)
  23 Jan 2008

  Activity: Talk or presentationAcademic

 10. Untjouwing fan it lânskip en de bewenning om De Jouwer hinne

  van der Vaart, J. (Speaker)
  23 Jan 2008

  Activity: Talk or presentationSocietal

 11. Features in First-Language Phonology

  van Oostendorp, M. (Keynote speaker)
  20 Jan 2008

  Activity: Talk or presentationAcademic