Stambeam yn sulver. De Fryske berteleppeltradysje tusken 1650 en no

Nijdam, J. A. (Speaker), Richard de Boer (Speaker)

Activity: Talk or presentationSocietal

Period02 Nov 2019
Event titleLezing Genealogysk Wurkferbân Fryske Akademy
Event typeSeminar
LocationLeeuwarden , Netherlands
Degree of RecognitionNational