H. Sijens - Speaker, 14 Jun 2012

Tûkel-/toekelteammen: de stavering fan de lange en koarte [u] yn it Frysk

Documents

  • PDF

    125 KB, PDF-document

ID: 541900