C. van der Meer - Speaker, 28 Nov 2008

Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen nei 2 jier

Conference

Titlemeeting 'Berie foar it Frysk', Ljouwert / Leeuwarden
Period28/11/2008 → …

ID: 607274