A.M.J. Riemersma - Speaker, 26 Jan 2009

Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen

Presentaasje foar de Stúdzjeferiening Skanomodu, Grins, Groningen / Grins

Duration26 Jan 2009 → …

Event: Conference

Documents

  • PPT

    5 MB, application/vnd.ms-powerpoint

ID: 567034