A.P. Versloot - Speaker, 12 Nov 2010

Hoe Fries is Holland(s)?; Over de problemen van interpretatie van Frisismen versus Kustgermaans

Sporen van het Fries en de Friezen in Noord-Holland, Leiden

Duration12 Nov 2010 → …

Event: Conference

Documents

ID: 598970