P.N. Noomen - Speaker, 13 Apr 2010

Domaniale structuren in vroeg-middeleeuws Friesland: naar aanleiding van de Rechtsomgang van Franekeradeel, nr. 9-10.

lezing voor de Oarkonderûnte van de Fryske Akademy, Leeuwarden

Duration13 Apr 2010 → …

Event: Conference

ID: 567608