P.N. Noomen - Speaker, 13 Apr 2010

Domaniale structuren in vroeg-middeleeuws Friesland: naar aanleiding van de Rechtsomgang van Franekeradeel, nr. 9-10.

ID: 567608