H. Sijens - Speaker, 13 Feb 2012

The Frisian Phrase Hikke en Tein and One’s Place of Origin

Lêzing foar it personeel fan de Fryske Akademy op it wurkbesprek, Ljouwert

Duration13 Feb 2012 → …

Event: Conference

Documents

  • PDF

    19 KB, PDF-document

  • PPTX

    331 KB, application/vnd.ms-powerpoint

ID: 616083