A.M.J. Riemersma - Speaker, 26 Aug 2009

Foech & Middels : Study on the Devolvement of Legislative Power & Provisions

Presentaasje foar it Kommitee Frysk fan de Provinsjale Steaten fan Fryslân, Ljouwert / Leeuwarden

Duration26 Aug 2009 → …

Event: Conference

Documents

  • PPT

    1 MB, application/vnd.ms-powerpoint

ID: 600880