Voorouders en nageslacht van Klaas Cornelis Nijdam (1774-1845), Jirnsumer boer en Frysk dichter

Nijdam, J. A. (Speaker)

Activity: Talk or presentationSocietal

Period19 Mar 2011
Event titleLêzing Genealogysk Wurkferban Fryske Akademy, Leeuwarden
Event typeOther