Wat it is om Frysk en frou en dichter te wêzen. Ynterviews mei froulju dy’t nei 1987 ien of mear Frysktalige dichtbondels publisearren

Activity: Talk or presentationSocietal

Period12 Mar 2024
Degree of RecognitionRegional