L. Cornips - Speaker

Kirsten van den Heuij - Speaker

Ryanne Francot - Speaker

M. Otte - Speaker

Presentatie van de bevindingen van het onderzoek naar de cognitieve voordelen van meertaligheid bij tweetalige kinderen die naast het Nederlands ook een Limburgs dialect verwerven. Locatie: Huis voor de Kunsten, Roermond.
28 Jan 2015

ID: 5272182