Academisch Leeuwarden

  • Richard De Boer

Press/Media: Public Engagement Activities

Description

Fryske Akademy

Dat de Friese bevolking de Fryske Akademy in haar hart gesloten heeft, blijkt alleen al uit het feit dat de instelling het Coulonhûs, een monumentaal pand vlakbij de scheve Oldehovetoren, cadeau heeft gekregen. En hoewel er achter dit pand inmiddels een nieuw en modern gebouw staat waar de meeste medewerkers zitten, blijft het oude bouwwerk dienstdoen als vergader- en kantoorruimte.

Het geeft maar weer aan dat de Fryske Akademy een initiatief is van het Friese volk. Bij de oprichting was het idee dat de Akademy de Friese versie van de KNAW moest worden, maar dat bleek uiteindelijk niet haalbaar. Dus richten de huidige zeventig medewerkers zich op het onderzoek naar de Friese taal, cultuur en geschiedenis. ‘Om hier te komen werken moet je wel iets met Friesland hebben’, vertelt communicatiemedewerker Richard de Boer.

Toch kijken ze op de Akademy echt niet alleen naar Friesland. Zo werkt historicus Hans Mol aan HisGis, een project waarbij ze kadasterdata en gegevens uit bevolkingsregisters in een geografisch informatiesysteem stoppen. Je kunt zo op elk adres precies zien wie er zeventig jaar terug woonde, wat zijn of haar burgerlijke staat was en zelfs welke religie deze persoon had. ‘We zijn nu bezig om dit project uit te breiden naar andere steden en provincies’, vertelt Mol. ‘Amsterdam is bijvoorbeeld al helemaal in kaart gebracht.’ En ook het archeologisch onderzoek stopt natuurlijk niet bij de grens van de provincie.

Verder doen ze op de Akademy veel onderzoek naar meertaligheid. ‘Wij geven hier al decennia drietalig onderwijs’, zegt taalkundige Hans van de Velde. ‘Dat is een unieke situatie, dus dat willen we grondig onderzoeken.’ Daarbij kijken ze ook naar eventuele toepassingen als vertaalcomputers voor de zorg. De nieuwe master multilingualism zal hier wellicht aan bijdragen. ‘Als je een plek hebt waar je samen kunt komen, versterkt dat interdisciplinair onderzoek. En wij willen graag samenwerken om kennis te delen.’

Period14 Apr 2016

Media coverage

1

Media coverage