Biografy Simke Kloosterman ‘De keunst as útwei’ presintearre

Press/Media: Research

Description

Janneke Spoelstra gie yn op it proaza fan Simke út it gender- en queerteoretysk perspektyf wei, dêr’t sy earder ek in skripsje oer skreaun hat foar har masterstúdzje Fryske taal en kultuer.

Period23 Jun 2023

Media contributions

1

Media contributions