Call for papers: Dei fan de Fryske Taalkunde 2024

Press/Media: Other

Description

13e Dei fan de Fryske taalkunde: 25 oktober 2024 Ljouwert.
De Fryske Akademy organisearret op freed 25 oktober de 13e Dei fan de Fryske taalkunde. De dei is ornearre foar elkenien dy’t direkt of yndirekt dwaande is mei de taalkunde fan it Frysk. Wy  ferwolkomje foarstellen dy’t har rjochtsje op it Frysk fanút alle ferskate hoeken fan de taalkunde. Te tinken falt oan: grammatika, fonetyk/fonology, nammekunde, leksikografy, sosjolinguistyk, psycholinguistyk, histoaryske taalkunde.

Period11 May 2024

Media coverage

1

Media coverage

Seminar

Title
LocationFryske Akademy, Leeuwarden, Netherlands
Period25 Oct 2024 → 25 Oct 2024