De biografie van Tony Feitsma

Press/Media: Research

Description

Drie jaar werkte Liuwe H. Westra aan de biografie van de bijzondere hoogleraar Fries Tony Feitsma. De biografie van ruim 700 bladzijden (inclusief noten en registers) kreeg de toepasselijke titel Pionier foar it Frysk, met als even toepasselijke ondertitel ‘Libben en striid fan Tony Feitsma (1928-2009)’. Het is een zeer geslaagde biografie geworden, even wetenschappelijk als leesbaar, waarin de biograaf de grote verdiensten van Feitsma terecht voorop stelt, maar bepaald ook niet voorbijgaat aan wat minder fraaie kanten van deze opmerkelijke vrouw.

Period06 Dec 2022

Media coverage

1

Media coverage