De Fryske Akademy op in krúspunt

Press/Media: Other

Description

It liket no wol wis: de Fryske Akademy sil reorganisearje. It Friesch Dagblad besteget de kommende wiken op ferskate wizen oandacht oan ferline en takomst fan it wittenskiplik ynstitút fan Fryslân. Hjoed in opinystik oer de ûnmisberens fan in slachfeardige Akademy.

Period13 Sep 2019

Media coverage

1

Media coverage