De laatste blinde vlek op de taalkaart

Press/Media: Research

Description

De laatste blinde vlek op de taalkaart van Friesland. Zo noemt Pieter Duijff van de Fryske Akademy de talen bij Kollum en het Lauwersmeer. Onderzoek moet een raadsel oplossen.

Wie naar een plattegrond kijkt met streektalen in Friesland, ziet vaak overzichtelijke kleurvlakken. Kollumers hoort dan bij het Stadsfries, een Fries-Hollands mengdialect. Ten oosten daarvan spreekt men Nedersaksisch, net als in de Groninger Ommelanden.

Maar zo zeker is die indeling helemaal niet, stelt taalkundige Pieter Duijff. De regio langs het Lauwersmeer is taalkundig nooit goed in kaart gebracht. Onderzoek van de Fryske Akademy moet dat veranderen.

Period08 Oct 2018

Media coverage

1

Media coverage