Direkteur Nelleke IJssennagger: 'Lytse Fryske Akademy sit fol ambysje'

Press/Media: Research

Description

De grinzen fan de kennis ferlizze, mear gearwurkje mei oare ynstituten en it eigen ûndersyk better oer it fuotljocht bringe. Dat binne de ambysjes fan Nelleke IJssennagger, sûnt maart direkteur fan de Fryske Akademy.

Period10 Sept 2021

Media coverage

1

Media coverage