Fries recht in een Gronings jasje

Press/Media: Research

Description

Voor de Groningers waren ze te Fries en voor de Friezen te Gronings: Oudfriese rechtsteksten die aan het einde van de middeleeuwen in de Ommelanden waren opgetekend.

Hoe organiseer je een samenleving zonder centraal bestuur? Door regels op te stellen waar iedereen zich aan moet houden stelt Oudfrisist Han Nijdam van de Fryske Akademy. ,,De Fryske frijheid waard mooglik makke troch it Frysk rjocht. Sûnder it rjocht soe men mekoar de tinte útfjochtsje.” De Friese vrijheid duurde van 1100 tot 1498 en markeert een periode waarin Fryslân geen centraal bestuur kende. Waar andere gewesten als Holland en Gelderland bestuurd werden door graven en hertogen lag het bestuur in Fryslân in handen van een groepje edelen en vrije mannen. ,,De midsiuwske maatskippij bestie út ferskate stannen. Oan de boppekant stiene de ealju en de frijen, ûnderoan de hearigen.”

Period19 Sep 2018

Media coverage

1

Media coverage