Fryske Akademy brengt Fries-Nederlandse contactvariëteiten in Friesland in kaart

Press/Media: Research

Description

De Fryske Akademy heeft in opdracht van de Taalunie een onderzoek uitgevoerd naar de contactvariëiteiten Fries-Nederlands in Fryslân. De aanleiding tot het onderzoek was de aanvraag van Het Bildts, om erkend te worden als regionale taal.

De contactvariëteiten zijn ontstaan door het contact tussen het Fries en het Nederlands. De varianten die in het rapport aan de orde komen, zijn: het Stadsfries (van Bolsward, Dokkum, Franeker, Harlingen, Heerenveen, Kollum, Leeuwarden, Sneek en Stavoren), Het Bildts, Het Amelands, het Terschellinger Midslands en het Zuid-Lauwerslands.

Het onderzoek ligt in lijn met het Implementatieplan taalvariatie  van het Algemeen Secretariaat van de Nederlandse Taalunie.

Period14 Mar 2019

Media coverage

1

Media coverage