De Fryske Akademy heeft in opdracht van de Taalunie een onderzoek uitgevoerd naar de contactvariëiteiten Fries-Nederlands in Fryslân. De aanleiding tot het onderzoek was de aanvraag van Het Bildts, om erkend te worden als regionale taal.

De contactvariëteiten zijn ontstaan door het contact tussen het Fries en het Nederlands. De varianten die in het rapport aan de orde komen, zijn: het Stadsfries (van Bolsward, Dokkum, Franeker, Harlingen, Heerenveen, Kollum, Leeuwarden, Sneek en Stavoren), Het Bildts, Het Amelands, het Terschellinger Midslands en het Zuid-Lauwerslands.

Het onderzoek ligt in lijn met het Implementatieplan taalvariatie  van het Algemeen Secretariaat van de Nederlandse Taalunie.

References

TitleFryske Akademy brengt Fries-Nederlandse contactvariëteiten in Friesland in kaart
Degree of recognitionNational
Media name/outletUniversiteit van Amsterdam
Media typeOther
CountryNetherlands
Date14/03/2019
URLwww.uva.nl/shared-content/faculteiten/nl/faculteit-der-geesteswetenschappen/nieuws/2019/03/contactvarieteiten-fries-nederlands.html?origin=%2F%2Fq4K0W7QDyqEVCqTJRzpA&1552631297828
PersonsP. Duijff

Description

De Fryske Akademy heeft in opdracht van de Taalunie een onderzoek uitgevoerd naar de contactvariëiteiten Fries-Nederlands in Fryslân. De aanleiding tot het onderzoek was de aanvraag van Het Bildts, om erkend te worden als regionale taal.

De contactvariëteiten zijn ontstaan door het contact tussen het Fries en het Nederlands. De varianten die in het rapport aan de orde komen, zijn: het Stadsfries (van Bolsward, Dokkum, Franeker, Harlingen, Heerenveen, Kollum, Leeuwarden, Sneek en Stavoren), Het Bildts, Het Amelands, het Terschellinger Midslands en het Zuid-Lauwerslands.

Het onderzoek ligt in lijn met het Implementatieplan taalvariatie  van het Algemeen Secretariaat van de Nederlandse Taalunie.

Period14 Mar 2019

ID: 9741981