Fryske Akademy krijt Europeeske subsydzje foar ûntwikkeljen fan wrâldboarger-edukaasje

Press/Media: Research

Description

It Mercator Europeesk kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen hat in Europeeske subsydzje krigen foar in projekt dat wrâldboargeredukaasje opsette sil. It Kennissintrum is ûnderdiel fan de Fryske Akademy yn Ljouwert en ûndersiket meartalich ûnderwiis en taallearen yn Europa.

Period26 Oct 2020

Media coverage

1

Media coverage