Fryske Akademy moet andere directeur vinden

Press/Media: Other

Description

Hanno Brand treedt volgend jaar af als directeur-bestuurder van de Fryske Akademy. Hij wil zich concentreren op zijn werk als historicus.

Brand (58) trad begin 2013 aan als interim-directeur toen Reinier Salverda per onmiddellijk met studieverlof was gegaan. Hij knoopte er daarna een vaste aanstelling aan vast, waarvan de eerste termijn van vijf jaar er op zit.

In die jaren beleefde de Fryske Akademy een spannende zesjaarlijkse visitatie, een ingrijpende verbouwing en haar 75-jarig jubileum. Op stapel staan een mid-term review (zelfevaluatie) en een portfolio-analyse, die onder het vorige kabinet is opgedragen aan alle wetenschappelijke instituten van Nederland. Een nieuwe termijn als bestuurder ziet Brand niet zitten.

,,Ik bin begjin dit jier úteinset op de Akademy-learstoel by de Ryksuniversiteit Grins as professor yn de maritime skiednis en de skiednis fan Jeropeeske hannelsnetwurken fan de midsiuwen ôf. Dat is like earfol as bestjoerder fan de Akademy wêze’’, aldus Brand.

Vice-voorzitter Houkje Rijpstra van de Ried fan Tafersjoch op de Akademy zegt dat de toezichthouders het vertrek wel begrijpen: ,,In bestjoerder hat in soad ôflieding. De wittenskip lûkt.’’

Voor het herformuleren van het wetenschappelijk profiel van de FA is de oud-NHL-bestuurder Willem Smink als procesbegeleider aangetrokken. Hij voert al gesprekken met personeel van alle afdelingen. Resultaten moeten tegen de zomer beschikbaar zijn. Brand noemt de profielanalyse ,,tige spannend foar de meiwurkers’’. ,,Se binne elk grutsk op harren fakgebiet. It is in dreech proses om dy mienskiplike opjefte slagje te litten.’’

Voor de Fryske Akademy zijn de financiële vooruitzichten niet rooskleurig. De subsidies van het rijk (via de Koninklijke Academie van Wetenschappen) en de provincie staan onder druk.

Bovendien wordt het moeilijker om geld uit andere fondsen en van particulieren te verwerven. ,,De kosten rinne op, de ynkomsten rinne tebek. Oer in jiermennich jout dat in driigjende situaasje’’, zegt Brand.

Op de bestuurder wordt vanuit de taalsector van de Akademy felle kritiek geuit. De taalkundigen en lexicografen vinden dat hun vakgebied het bestaansrecht van de FA uitmaakt. Tegelijk wordt er onredelijk op bezuinigd, aldus een recente brief van de teamleden aan Brand. Zij maken zich vooral zorgen over uitblijvende ict-bestedingen voor het online-woordenboek Nederlands-Frysk, dat in 2022 klaar moet zijn. Brand zou de provinciale subsidievoorwaarden schenden.

Hijzelf en toezichthouder Rijpstra ,,begripe de soarch’’, maar verwerpen de kritiek. ,,Der wurdt wol troch trije ferskillende akkountants nei de ferantwurding sjoen. De ict-kapasiteit foar it wurdboek is boppedat wis steld’’, zeggen ze. Brand wil door als wetenschapper; Akademy wacht spannende periode.

Period16 Dec 2017

Media coverage

1

Media coverage

 • TitleFryske Akademy moet andere directeur vinden
  Degree of recognitionRegional
  Media name/outletLeeuwarder Courant
  Media typePrinted press
  Country/TerritoryNetherlands
  Date16/12/2017
  Producer/AuthorWillem Bosma
  PersonsA.J. Brand