Fryslân DOK

Press/Media: Expert Comment

Description

Taal is altyd yn beweging. Sa ek de Fryske taal. Mei de komst fan sosjale media feroaret ek de posysje fan it Frysk. Der wurdt mear Frysk skreaun as oait, jongeren diele massaal Frysktalige memes en de Frysktalige band De Hûnekop is populêr by in breed publyk.

Programmamakker Miranda Werkman ûndersiket wat it effekt dêrfan is op de Fryske taal en taalbelibbing. Se praat mei Lysbeth Jongbloed-Faber fan de Fryske Akademy, mei Bert Looper fan Tresoar en mei Emiel Stoffers, frontman fan De Hûneko

Period30 Aug 2020

Media contributions

1

Media contributions